????? ??? ?????? ? ?????


 
 
 
روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود.
علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد :
در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم.
جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.
سقراط گفت : چرا رنجیدی ؟
مرد با تعجب گفت: خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است.
سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد.
آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟:: برچسب‌ها:
نویسنده : صالحه سنائی راد
تاریخ : یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()

ساحل سرخ٬ چین:: برچسب‌ها: مکان های عجیب
نویسنده : پوریا عصمتی
تاریخ : پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()

سلام

قبل از هر چیز خسته نباشید عرض میکنم خدمت تمامی شما هم کلاسی های محترم .

امیدوارم تو این روزای پایانی امتحانات خستگی جلوتون کم آورده باشه و این امتحان های آخر  رو با موفقیت پشت سر بذارید.

بنا بر اتفاقاتی که در  چند روز اخیر در وبلاگ رخ داد تصمیم گرفتم تا شما را

کمی با نشانی اینترنتی ( Internet Protocol Address ) یا به اختصار IP آشنا کنم.
:: برچسب‌ها:
نویسنده : میلاد نبوی
تاریخ : پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()

How does a chemical peel work? Part 2

Chemical solutions are carefully applied to your skin to improve the texture by removing damaged outer layers. The chemicals used are phenol, trichloroacetic acid and alphahydroxy acids. Each one has a different purpose. The formula used by your doctor will be adjusted to meet your particular needs.

kinds of chemical peels are:  

  1. Light chemical peel
  2. Medium chemical peel
  3. Deep chemical peel

Light chemical peel

If you have uneven pigment, dryness, acne or fine wrinkling, a light chemical peel might be the right choice. This kind of peel removes just the outer layer of skin (epidermis) in a light exfoliation and results in a healthier glow. Your healthcare provider will use a combination of alphahydroxy acids and beta hydroxy acids, such as glycolic acid, lactic acid, salicylic acid and maleic acid. All of these chemicals are the mildest choices. You can repeat these treatments weekly for up to six weeks to achieve your desired results.

Here's how it works:

  •      Your face will be cleansed
  •      The chemical solution is brushed onto your skin and left for up to 10 minutes. You may feel some mild stinging
  •      The chemical peel is then washed off and neutralized

 Return once a month to maintain your vibrant new look.

 

Be continue...
:: برچسب‌ها: chemical peel, chemistry
نویسنده : حنانه حاجی زاده
تاریخ : چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()

what is a chemical peel? part 1

Sun exposure, acne or just getting older can leave your skin tone uneven, wrinkled, spotted or scarred. If you want your skin to look smoother and younger, consider a chemical peel, which uses a chemical solution to smooth the texture of your skin by removing the damaged outer layers

A chemical peel, also called chemexfoliation or derma peeling, is one of the least invasive ways to improve the appearance of your skin. Although chemical peels are used mostly on the face, they can also be used to improve the skin on your neck and hands

:You can improve

Acne or acne scars

Age and liver spots

Fine lines and wrinkles

Freckles

Irregular skin pigmentation

Rough skin and scaly patches

Scars

Sun-damaged skin

 

 

... Be continue
:: برچسب‌ها: chemical peel, chemistry
نویسنده : حنانه حاجی زاده
تاریخ : پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()

 

کودکی ، دخترکی ، موقع خواب...

سخت پاپیچ پدر بود و از او می پرسید :

زندگی چیست ؟؟!

پدرش از سر بی صبری گفت :

زندگی یعنی عشق.....

دخترک با سر پرشوری گفت :

عشق را معنی کن !!

پدرش داد جواب :

بوسه ی گرم تو بر گونه ی من!

دخترک خنده برآورد ز شوق.....

گونه های پدرش را بوسید......

زان سپس گفت :

پدرم … عشق اگر بوسه بود …

بوسه هایم همه تقدیم تو باد !!!

ولادت با سعادت امام علی (ع)  و روز پدر رو خدمت همه شما دوستان عزیز  تبریک عرض می کنم.
:: برچسب‌ها: روز پدر
نویسنده : میلاد نبوی
تاریخ : پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
نقل قول ()