????? ??? ?????? ? ?????


روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و داریی زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: من می خواهم تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم .او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش را به همراهش در تابوت دفن کند.زن نیز قول داد که چنین کند.چند روز بعد مرد خسیس دار فانی را واداع کرد.
 

تابوت
:: برچسب‌ها:
نویسنده : صالحه سنائی راد
تاریخ : پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
نقل قول ()

How does a chemical peel work?  part3

Medium chemical peel

Your skin will be noticeably smoother and fresher-looking

Acne scars, deeper wrinkles and uneven skin color can all be treated with a medium chemical peel. The chemicals used for this type of peel will remove skin cells from both the outer layer of skin (epidermis) and upper part of your middle layer of skin (dermis). Your healthcare provider will use trichloroacetic acid, sometimes used in combination with glycolic acid.

Here's how it works:

  • Your face will be cleansed
  • The chemical solution is brushed onto your skin and left for just a few minutes. You may feel some burning or stinging
  • The treated area may turn a whitish grey color
  • The chemicals are neutralized with cool saline compresses
  • Your skin may turn red or brown in the days just after the peel. It may take up to six weeks for your skin to look normal

You may repeat a medium chemical peel every 6 to 12 months to maintain your glowing new skin.

Be continue...

     
:: برچسب‌ها:
نویسنده : حنانه حاجی زاده
تاریخ : پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
نقل قول ()

» یه دانشجو چرا درس نمیخونه؟

 

میگن یه دانشجو چرا درس نمیخونه؟
یه سال365 روزه
52 روزش جمعه است, میمونه 313 روز
حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی داریم میمونه 263 روز
میانگین هر روز 8 ساعت میخوابیم این میشه 122 روز و باقی میمونه141 روز
هر روز یک ساعت برا خودمون وقت بزاریم این میشه 15 روز و باقی میمونه126 روز
روزی 2 ساعت خورد و خوراک این میشه 30 روز و باقی میمونه 96 روز
میانگین روزی 4 ساعت گشت و گذار با دوستان دختر و پسر, ساعتهای خالی بین کلاسها و رفت و آمد مسیر دانشگاه و خونه این میشه 60 روز و باقی میمونه36 روز
31 روز تعطیلات رسمی سالانه, میمونه5 روز
خوب عزیزم ما هم آدمیم سالی 4 روزم مریض میشیم
میمونه یه روز, چه تصادفی اون یه روزم روز تولدم
تموم شد و رفت :دی
امیدوارم همه قانع شده باشن
:: برچسب‌ها:
نویسنده : بهناز رنجکش
تاریخ : چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
نقل قول ()

:: برچسب‌ها: نوشابه
نویسنده : پوریا عصمتی
تاریخ : چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
نقل قول ()