????? ??? ?????? ? ?????


 

مردم زیادی این روزها برای سالم ماندن، دست یافتن به اهداف
ورزشکاری، مقابله با بیماری ها یا کنترل سندرم های خاص، به مکمل های غذایی
رو آورده اند. بااینکه مکملها می توانند در همه ی این عرصه ها به ما کمک
برسانند، اما انتخاب نوع مناسب و درست آن اهمیت زیادی دارد. از اینرو، در
این مقاله سعی کرده ایم شما را در انتخاب مکمل های غذاییتان راهنمایی کنیم.
 

 
:: برچسب‌ها:
نویسنده : بهناز رنجکش
تاریخ : یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
نقل قول ()

سوزش معده در اثر بالا آمدن اسید معده ایجاد می شود که با رعایت یک
سری از نکات می توان با آن مقابله کرد.......

 
:: برچسب‌ها:
نویسنده : بهناز رنجکش
تاریخ : یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
نقل قول ()