????? ??? ?????? ? ?????


هرگز تاثیر رفتارهای خودتونو دست کم نگیرید. با یه رفتار کوچیک، شما می تونید زندگی یک نفر رو دگرگون کنید : برای بهتر شدن یا بدتر شدن.

خداوند عزیز ما را در مسیر زندگی یکدیگر قرار می دهد تا به شکلهای مختلف بر هم تاثیر بذاریم. در وجود دیگران باید به دنبال خدا بگردیم.

دوستان،‌ فرشته هایی هستند که شما را بر روی پاهایتان بلند میکنند . . . زمانی که بالهای شما به سختی به یاد می‌آورند چگونه پرواز کنند.

هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد....

دیروز،‌ به تاریخ پیوسته...

فردا ، رازی است ناگشوده...

اما امروز یک هدیه است...
:: برچسب‌ها:
نویسنده : میلاد نبوی
تاریخ : سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
نقل قول ()