????? ??? ?????? ? ?????


بعد از مدت ها الکترون رو پیدا کردم ، الکترونی که بعد از اون پیوند گم و گور شده بود . خودش که گفت حال و اوضاعش رو براتون نگم ولی ...

دل نوشته شیمیایی (2)؟؟؟

 

مدتی می گذرد از آوارگی اش 

غمش کمتر شده

برای خودش یال و کوپالی هم بر هم زده  

بنزین آزاد می زند ، لیتری 700تومان

خاطرات مدار اول در خاطرش نیست          واکنش دادن شده کار شب و روزش

یک روز Naرا خنثی می کند و یک روز Feرا مثیت تر 

سخت شاکی بود از دست زمانه                    

                                 صدای غرغرش را می شنیدم :

مرا چه به شکوه نانومتری      مرا چه به مدار اول و یار 

امیدم شد فدای پایداری

هیچ مشکلی نیست                 دنیا آرام است         می خورم نان دانه ای 500

می روم زیر آسمان سیاه 

              زیر باران نه                   

بارانی که دلش را اسید کرد رسوا!!!

سرب بنزین را نمی خواهم              

اوزن پاره پاره را نه

می روم

می روم هرجا ، به جز این جا

به جز شهر غم یون ها
:: برچسب‌ها: دل نوشته شیمی
نویسنده :
تاریخ : پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
نقل قول ()