????? ??? ?????? ? ?????


جل‌الخالق! ببین چه جوری از یخ، آتیش بلند می‌شه!!!

 

 

 

 

با انجام آزمایش زیر می‌توانید وانمود کنید که یخ را آتش می‌زنید اما به‌جای این‌که ذوب شود شعله‌ور می‌شود

نحوه انجام آزمایش:

نیمی از یک ظرف یخ را با 2(Ca(CH3COO اشباع پر می‌کنیم و روی آن با حجم مساوی EtOH طبی 70 درصد می‌ریزیم. محصول جامد تولید‌شده، مشابه یخ است. الکل اضافه روی یخ را خارج می‌کنیم.

با وارونه کردن ظرف، یخ به‌صورت قالبی خارج می‌شود. 

حال اگر شعله را به آن نزدیک کنیم الکل «به دام افتاده» در محصول آتش می‌گیرد و یخ شعله‌ور می‌شود اما ذوب نمی‌شود!
:: برچسب‌ها:
نویسنده : سحر ساسانیان
تاریخ : شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
نقل قول ()