????? ??? ?????? ? ?????


منشا نامگذاری بعضی از عناصر


استرانسیمSr  _____از نام دهکده ای در اسکاتلند به نام استرانیان که محل کشف آن بود.

گالیمGa _____به افتخار فرانسه که در لاتین <گالیا> نامیده می شد.گالوس در لاتین به معنای خروس است که نماد فرانسه می باشد.

پلوتونیمPu _____از نام سیاره ی پلوتون به معنی خدای ماورای جهان.

سریمSe _____از نام <سرس> نام خرده سیاره ای کشف شده در سال1801

اسکاندینیمSc _____از نام شبه جزیره ی اسکاندیناوی گرفته شده زیرا کاشف آن نیلسن از کشور سوئد بود.

تالیمTl _____از نام تالوس به معنی شاخه سبز است،زیرا طیف آن سبزرنگ است.

اورانیمU _____از نام سیاره ی اورانوس به معنی خدای آسمانها می آید.

پالادیمPa _____از نام الهه ی یونانی <پالاس آنته> گرفته شده است.

توریمTh _____از نام <تور> خدای جنگ اسکاندیناوی می آید.

رادیم Ra_____از نام <رادیوس> به معنی پرتو یا اشعه می باشد،چون این عنصر از عناصر رادیو اکتیویته است.

روبیدیم Rb_____از<روبیوس> به معنی رنگ قرمز تیره،چون خط طیف آن به این رنگ است.

هافنیمHf _____از <هافنیا> نام قدیم کپنهاک دانمارک که این عنصر در موسسه فیزیک نظری دانشگاه آن شهر کشف شد.

ژرمانیمGa _____به افتخار نام کشور آلمان.

آرسنیکAs _____از واژه ی لاتین <آرسنیکوم> به معنی شخص توانا ونیرومند

می باشد،چون از لحاظ دارویی بسیار موثر و با فلزات به خوبی واکنش می دهد.

طلاAu _____نام آن از زبان <تونیک> زبان قدیمی اروپای شمالی گرفته شده و نشانه ی آن از واژه ی لاتین <اوروم> گرفته شده که به معنای طلوع تابان به خاطر درخشندگی آن می باشد.

کادمیمCd _____از واژه ی <کادمیا> گرفته شده،که برای نامیدن کربنات طبیعی بکار می رفت.این ماده از حرارت دادن کربنات حاصل شد.

سزیمCs _____از واژه ی <سزیوس> به معنی رنگ آبی آسمانی گرفته شده،چون خط طیف آن آبی است.

بیسموتBi _____از نام معدنی آن <ویس مت> به معنی جرم سفید گرفته شده،چون که سفید رنگ است.

پلاتینPt _____از عبارت <پلاتا> به معنی نقره مشتق شده،چون معتقد بودند این عنصر نوع نامرغوب نقره است.

سیلسیمSi _____از کلمه ی لاتین <سیلسیک> به معنی سنگ ریزه وشن مشتق شده،چون شن و ماسه از اکسید سیلسیم تشکیل شده است.

کلسیمCa _____از نام <کالکس> به معنی سنگ ترد گرفته شده است.

سدیمNa _____از <سودا> یعنی فلز سودا گرفته شده و منشا آن <ناترون> که نام سودای طبیعی(کربنات سدیم ناخالص) می باشد،مشتق شده است.

سیلور(نقره)Ag _____از واژه ی<سرپو> گرفته شده و نشانه ی آن از واژه ی سانسکریتی <آرگانیتا> به معنی نور می باشد،چون براق است.

آنتیموانSb _____از <آنتیمونوس> به معنی دشمن تنهایی مشتق شده زیرا همیشه با کانیهای دیگر همراه است و نشانه ی آن از < استیبیم > است،رنگی که زنان یونان برای آرایش به کار می بردند.

آلومینیومAl _____از نام لاتین <آلومن> به معنی ماده ای با مزه ی گس است.

کربنC _____از <کاربو> یعنی زغال سنگ گرفته شده است.

تانتالTa ____از <تانتالوس> شاه افسانه ای و پسر زئوس در اساطیر یونان که در زندگی عذاب زیادی کشید،گرفته شده چون < اکسبرک > کاشف آن عذاب زیادی برای جدا کردن اکسید و تانتال کشید این نام را برای این عنصر انتخاب کرد.

فسفرP _____از <فوس> به معنی نور و <فروس> به معنی دهنده،مشتق شده است.

کبالتCo _____از <کربولد> به معنی روح آسمانها گرفته شده است.

 
:: برچسب‌ها: نامگذاری, نامگذاری عناصر
نویسنده : پوریا عصمتی
تاریخ : یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
نقل قول ()