????? ??? ?????? ? ?????


آیا pHبیشتر از 14 و یا pH کمتر از 0 داریم؟

جواب: بله .البته روی کاغذ. آن هم زمانی که غلظت یک محلول اسیدی قوی از یک مولار بیش تر باشد که در این صورت pH آن کم تر از صفر خواهد بود. و همچنین اگر غلظت یک محلول بازی قوی، از یک مولار بیش تر باشد آنگاه pH آن بیش تر از ۱۴ خواهد شد.( البته در دمای ۲۵ درجه ی سلسیوس . )

قابل ذکر این که عملاً در غلظت های بالاتر از یک مولار، درجه تفکیک اسیدها و بازها کاهش می یابد بنابراین بالاترین غلطتی که یون های هیدرو نیوم و هیدروکسید  می توانند داشته باشند 1 می باشد. به این ترتیب کمترین PH  اسیدها برابر صفر و   بالاترین PH بازها برابر 14می باشد.به عنوان مثال کاهش قدرت اسیدسولفوریک در غلظت های بالاتر از 1 در حدی است که اسید سولفوریک غلیظ و دود کننده را با تانکرهای فلزی حمل ونقل می کنند بدون انکه تانکر دچار خوردگی شود.
:: برچسب‌ها:
نویسنده : سحر ساسانیان
تاریخ : سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
نقل قول ()