????? ??? ?????? ? ?????


خواهش میکنم به اسمش کار ی نداشته باشید....

به جنسیتشم کاری نداشته باشید.......

و البته اینکه اون عکس زمینه معلمش بوده بنده خدا......
:: برچسب‌ها:
نویسنده : صالحه سنائی راد
تاریخ : جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
نقل قول ()