????? ??? ?????? ? ?????


 

 

A-ka / B-tu / C-mi / D-te / E-ku / F-lu / G-ji / H-ri / I-ki / J-zu / K-me / L-ta / M-rin / N-to / O-mo / P-no / Q-ke / R-shi / S-ari / T-so / U-do / V-ru / W-mei / X-na / Y-fu / Z-zi

 

   اسم تو چی میشه بگو یه کم بخندیم اینم اسم خودم

                arikarikashi

 

 
:: برچسب‌ها:
نویسنده : سحر ساسانیان
تاریخ : پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
نقل قول ()