????? ??? ?????? ? ?????


در طول ترم:   
.
سه روز مانده به امتحان:   
.
دو روز مانده به امتحان:   
.
شب امتحان:   

.


.
یک ساعت مانده به امتحان:   
.
سر جلسه امتحان:   
.
هنگام خروج از جلسه:   
.
یک هفته بعد از امتحان:   
:: برچسب‌ها:
نویسنده : بهناز رنجکش
تاریخ : یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
نقل قول ()