????? ??? ?????? ? ?????


چطور میشود آتش طبی که در بسیاری از شعبده بازی ها درست می کنند را ایجاد کنیم ؟

عمل :

از یک قطره چکان دو قطره مایع به داخل لیوان کاغذی ریخته و این لیوان را روی یک صفحه نسوز قرار می دهید. بعد از چند ثانیه فعل و انفعالی همراه با انفجار و شعله صورت میگیرد.

مواد مورد نیاز:

یک گرم پر منگنات دو پتاس سائیده ، یک قطره چکان حاوی گلیسیرین ، صفحه نسوز .

چرا :

پر منگنات دو پتاس خیلی سریع گلیسیرین را اکسید می نماید و در اثر حرارت زیاد حاصله از فعل و انفعال شعله ایجاد می شود.

چطور:

یک لیوان کاغذی حاوی پر منگنات دو پتاس را روی یک صفحه نسوز قرار داده و گلیسیرین را قطره قطره اضافه نمائید. می توان به جای لیوان کاغذی یک بوته آهنی بکار برد. اگر این بوته آهنی را قبلا گرم نمایید واکنش سریعتر انجام می پذیرد والا زمان لازم به چند دقیقه می رسد تا شعله ظاهر شود. این آزمایش در تاریکی موثرتر است.

 
:: برچسب‌ها: آزمایشهای جادویی, کشفیات شیمی, آزمایشهای جادویی از شیمی, شیمی کاربردی
نویسنده : صالحه سنائی راد
تاریخ : پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
نقل قول ()