????? ??? ?????? ? ?????


روزی همه دانشمندان تصمیم گرفتند تا قایم باشک
بازی کنند. انیشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت. او باید تا
100 می شمرد و سپس شروع به جستجو می کرد.

همه پنهان شدند الا نیوتون...

نیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون
آن ایستاد. دقیقا در مقابل انیشتین.

. انشتین شمرد...97, 98, 99 و100

او چشماشو باز کرد و دید که نیوتون در مقابل
چشماش ایستاده.


فریاد زد نیوتون بیرون( سک سک) نیوتون بیرون( سک سک)

نیوتون با خونسردی تکذیب کرد و گفت من بیرون نیستم.

او ادعا کرد که اصلا من نیوتون نیستم!

تموم دانشمندان از مخفی گاهشون بیرون اومدن تا
ببینن اون چطور می خواد ثابت کنه که نیوتون نیست...

نیوتون ادامه داد که من در یک مربع به مساحت یک
متر مربع ایستاده ام که منو نیوتون بر متر مربع می کنه !

و از آنجایی که نیوتون بر متر مربع برابر یک
پاسکال می باشد

بنابراین من پاسکالم! پس پاسکال باید بیرون بره (پاسکال سک سک) !!
:: برچسب‌ها: طنز, شیمی
نویسنده : صالحه سنائی راد
تاریخ : یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
نقل قول ()