????? ??? ?????? ? ?????


ساعت 2 نصفه شب در یکی از اتاق هاساعت 2 نصفه شب در یکی از اتاق ها

ساعت 3نصفه شب.همه خوابگاه منهای سرپرست

ساعت 4 صبح هنگام خواب

اولین روز ها در خوابگاه


گفتگوی دوستانه سر آماده کردن صبحانه

بعد از گفتگو

امکانات غذایی در خولبگاه

ضرف شستن در خوابگاه

واین هم آخر و عاقبتش
:: برچسب‌ها:
نویسنده : صالحه سنائی راد
تاریخ : پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
نقل قول ()