مشکل فکرها و مغزهای بسته این است که :

پیوسته دهانشان باز است

.................................................................

 

داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست

 


 

پسته و بادام هم مغز دارند

 


 

برای انسان بودن باید شعور داشت

...........................................................

 

روزی معلم از دانش آموزانش پرسید:

آیا میدانید چرا وقتی انسان ها با هم دعوا میکنند سر یک دیگر داد میزنند؟

 

یکی گفت :شاید به این خاطر که می خواهند سخن خود را به هم بقبولانند.

 

یکی دیگر گفت :شاید میخواهند بگویند زور من بیشتر است

 

و هر کدام چیزی گفتند...! ولی هیچ کدام جواب معلم نبود

 

معلم سخنش را ادامه داد و گفت:

 

وقتی آدم ها با هم دعوا میکنند قلب هایشان از هم دور میشود

 

ودیگر صدای هم دیگر را نمیشنوند. به همین خاطر بر سر هم داد می زنند

 

در واقع جسم های آن ها به هم نزدیک است ولی قلب ها دور!.

 

ولی وقتی قلب ها به هم نزدیک باشد دیگر احتیاجی به داد زدن نیست

 

احتیاجی به نزدیک بودن هم نیست

 

حتی گاهی احتیاج به حرف زدن هم نیست

 

اگر دو نفر که همدیگر را دوست دارند پیش هم باشند

 

فقط با چشم هایشان هم دیگر را میبینند و با قلب ها یشان با هم حرف میزنند .

 

دیگر زبان به کار نمی آید.

 

و این زیبا ترین نوع حرف زدن است!

...........................................................

 

شما بدون تسلط به خود

 

نمی توانید فاتح دیگران باشید

 

 

 

جملات زیبا ( رسول ترک )

...............................................

 

 

دوره ، دوره ی گرگهاست …!

 

مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی!

 

گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!!

 

ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم


 

 

 

/ 1 نظر / 60 بازدید
sr

pas man dh hichi nemigam.qalbam bahat harfasho zade.